Regler

Afbestilling og øvrige regler

• 2 uger – 5 mdr. før Deres fest, er De velkommen til at aftale et møde og komme i Svanelunden til en samtale for at få alle detaljer omkring Deres fest på plads – såsom duge, bordopstilling og ikke mindst menu samt vine.

• Antal – Selskaber i huset for minimum 20 couverter for buffet og sammensatte menuer.
Selskaber ud af huset minimum 10 couverter.
Det er en forudsætning, at samme menu serveres for alle deltagere samt at menuen er forudbestilt. Til diabetikere, og vegetarer serveres dog altid en egnet specialmenu.
Børn under 12 år, som er udover de 20 couverter, betaler halv pris.
Børn under 3 år er gratis.

• Couvertantal – Værtsparret hæfter for det ved menuaftalen bestilte antal couverter. Dog kan der afbestilles x antal couverter per telefon eller mail senest 3 dage før festen afholdes – ellers afregnes der for det bestilte antal couverter.

• Tidsplan ved aftenarrangementer – Vi anbefaler velkomst kl. 17:00 eller 17:30 og at De ikke går til bords senere end kl. 18:30 af hensyn til aftenens forløb, da der erfaringsmæssigt kan være en del indslag.

• Betaling – Netto kontant, hvis andet ikke er aftalt. Vi modtager Dankort.

• I festarrangementet er inkluderet – Blomster (enkelte som forfindes i huset) – stofduge og stofservietter samt flotte hvide levende lys. Har man specielle ønsker til blomster, kan dette aftales mod en eventuel merpris som tillægges på fakturaen.

 • Vi dækker op med lige netop den bordopstilling De ønsker, dog med forbehold til lokalernes størrelse. Vi anbefaler, at De udarbejder bordplan og bordkort. Vi vil gerne omdele bordkortene for Dem og ophænge bordplanen et strategisk godt sted. Vi beder Dem venligst aflevere bordkort og bordplan senest 2 dage før arrangementet.

• Bryllupskage må medbringes, fra faglært bager eller konditoer.
ellers frabeder vi os dette at hensyn til fødevarermyndighederne.

• Ris – Vi frabeder os, at der bliver kastet med ris indendøre.

• Skader – Er der, i forbindelse med selskaber, øvet hærværk eller fremkommet skader på inventar, hæfter værtsparret for dette.

• Gaver – Opbevaring af gaver og andre værdigenstande i festlokale og gaderobe er på eget ansvar.

• Festens varighed – De er velkommen til at feste lige så lang tid, som De måtte ønske. Vi fakturerer dog efter 8 timer regnet fra ankomst 1000.- pr. påbegyndt time. Vi gør opmærksom, at af hensyn til vores bevilling lukker restauranten kl. 02:00

• Depositum – Vi opkræver, ved indgåelse af selskabsaftale, et depositum på 3000.-  Depositumet vil blive fratrukket den endelige regning.