(+45) 98 91 00 77   info@svanelundenhjorring.dk

Regler

Afbestilling og øvrige regler.

 • 2 uger – 5 mdr. før Deres fest, er De velkommen til at aftale et møde og komme i Svanelunden til en samtale for at få alle detaljer omkring deres fest på plads – såsom menu, vine, duge, bordopstilling.
 • Antal – Selskaber i huset for minimum 20 couverter til buffet og sammensatte menuer. Selskaber ud af huset minimum 10 couverter. Det er en forudsætning at samme menu serveres for alle deltagere samt at menuen er forudbestilt. Til diabetikere og vegetarer serveres dog altid en egnet specialmenu. Børn under 12 år, som er udover de 20 couverter, betaler halv pris. Børn under 3 år, som er udover de 20 couverter, deltager gratis.
 • Couvertantal – Værtsparret hæfter for det ved menuaftalen bestilte antal couverter. Dog kan der afbestilles x antal couverter per telefon eller mail senest 3 dage før festen afholdes – ellers afregnes der for det bestilte antal couverter.
 • Tidsplan ved aftenarrangementer – Vi anbefaler velkomst kl. 17:00 eller 17:30 og at De senest går til bords kl. 18.30 af hensyn til aftenens forløb, da der erfaringsmæssigt kan være en del indslag.
 • Betaling – Netto kontant, hvis andet ikke er aftalt. Vi modtager Dankort.
 • I festarrangementet er inkluderet – Blomster (enkelte som forfindes i huset) – stofduge og stofservietter samt flotte hvide lys. Har man specielle ønsker til blomster, kan dette aftales mod en eventuel merpris som tillægges på fakturaen.
 • Vi dækker op – med lige netop den bordopstilling De ønsker, dog med forbehold til lokalernes størrelse. Vi anbefaler, at De udarbejder bordplan og bordkort.Vi beder Dem venligst aflevere bordkort og bordplan senest 2 dage før arrangementet.
 • Vi vil gerne omdele bordkortene – for Dem og ophænge bordplanen et strategisk godt sted.
 • Bryllups- og dåbskager må gerne medbringes, hvis der kan forevises gyldigt egenkontrolbevis, vi er dog leveringsdygtige i begge.
 • Skader – Er der, i forbindelse med selskaber, øvet hærværk eller fremkommet skader på inventar, hæfter værtsparret for dette.
 • Festens varighed – De er velkommen til at feste lige så lang tid, som De måtte ønske. Vi fakturerer dog efter 8 timer regnet fra ankomst Kr.1000.- pr. påbegyndt time. Vi gør opmærksom på, af hensyn til vores alkoholbevilling, lukker restauranten kl. 02.00.
 • Gaver – Opbevaring af gaver og andre værdigenstande i festlokale og gaderobe er på eget ansvar.
 • Ris – Vi frabeder os, at der bliver kastet med ris indendøre.
 • Depositum – Vi opkræver, ved indgåelse af selskabsaftale, et depositum på Kr. 3000. Depositummet vil blive fratrukket den endelige regning.