Regler & betingelser
Restaurant Svanelunden

Restaurant Svanelunden

Afbestilling

og øvrige regler

2 uger – 5 mdr. før Deres fest, er De velkommen til at aftale et møde og komme i Svanelunden til en samtale for at få alle detaljer omkring deres fest på plads – såsom menu, vine, duge, bordopstilling.


Antal :

Selskaber i huset for minimum 15 kuverter til buffet og sammensatte menuer. Selskaber ud af huset minimum 15 kuverter, 100 kr. i levering i Hjørring og 200 kr. uden for byen.


Det er en forudsætning at samme menu serveres for alle deltagere samt at menuen er forudbestilt.
Til diabetikere og vegetarer serveres dog altid en egnet specialmenu.
Børn under 12 år, som er udover de 15 kuverter,

betaler halv pris.
Børn under 3 år, som er udover de 15 kuverter,

deltager gratis.


Kuvertantal:

Værtsparret hæfter for det ved menu aftalen bestilte antal kuverter.
Dog kan der afbestilles x antal kuverter per telefon eller mail senest 3 dage før festen afholdes –
ellers afregnes der for det bestilte antal kuverter.


Tidsplan ved aftenarrangementer:

Vi anbefaler velkomst kl. 17:00 eller 17:30
og at De senest går til bords kl. 18.30 af hensyn til aftenens forløb, da der erfaringsmæssigt kan være en del indslag.


Betaling :

Netto kontant, hvis andet ikke er aftalt. Vi modtager Dankort.


I festarrangementet er inkluderet – Blomster (enkelte som forefindes i huset) – stofduge og stofservietter samt flotte hvide lys.


Har man specielle ønsker til blomster, kan dette aftales mod en eventuel merpris som tillægges på fakturaen.

 

Vi dækker op - med lige netop den bordopstilling De ønsker, dog med forbehold til lokalernes størrelse. Vi anbefaler, at De udarbejder bordplan og bordkort.


Vi vil gerne omdele bordkortene - for Dem og ophænge bordplanen et strategisk godt sted.

Vi beder Dem venligst aflevere bordkort og bordplan senest 2 dage før arrangementet.


Bryllups- og dåbskager må gerne medbringes, hvis der kan forevises gyldigt egenkontrolbevis.


Ris – Vi frabeder os, at der bliver kastet med ris inden døre.


Skader – Er der, i forbindelse med selskaber, udøvet hærværk eller fremkommet skader på
inventar, hæfter værtsparret for dette.


Gaver – Opbevaring af gaver og andre værdigenstande i festlokale
og garderobe er på eget ansvar.


Festens varighed - De er velkommen til at feste lige så lang tid, som De måtte ønske. Vi fakturerer dog efter 8 timer regnet fra ankomst Kr. 1000.- pr. påbegyndt time.


Vi gør opmærksom på, af hensyn til vores alkoholbevilling, lukker restauranten kl. 02.00.


Depositum – Vi opkræver, ved indgåelse af selskabsaftale, et depositum på Kr. 3000.-


Depositummet vil blive fratrukket den endelige regning.

Restaurant Svanelunden © 2020 - All rights reserved - lavet af nethjaelp.dk

Vi bruger cookies til at levere de tjenester og funktioner, der tilbydes på vores hjemmeside, og til at forbedre vores brugeroplevelse.

Godkend